Month: August 2016

  • Innova

    – Dere leverer hva slags tjenester, sa du? – Vi finner den beste! – Den beste hva? – Personen til jobben. – Altså et rekrutteringsbyrå? – Nei vet du hva! Man rekrutterer til renovasjonsarbeid, ikke til skikkelige jobber, jobber det er verdt å ofre noe for, og… – Er du arbeidsledig, er du kanskje villig…

  • Good guys?

    Once, very many years ago, I had the temerity to argue a point of law with a public prosecutor. I say ‘temerity’, for one thing because he was a prominent public prosecutor whom I held in awe. More importantly, though, I knew nothing of law, and was arguing merely on the basis of what I…

RSS
Copy link