De-ma-go-gi, de-ma-ga-ga, de-ma-go-go-gi-ga-ga


Politi og rettsvesen i vårt land spanderer luksusopphold i norske fengsler for utenlandske kriminelle. Er det ikke skammelig! Utlendingene kommer hit og formelig ber om å bli fakket for å få lov til å tilbringe noen uker i våre fengsler. Det er jo, forstås, et komplott mellom våre dumme sy-puter-under-armene-deres-politikere og vårt sløve rettsvesen. Det sløve rettsvesenet har ikke skjønt at det går an å sende kriminelle litauere og rumenere hjem for å sone i egne fengsler. Det er bare å sende en anmodning til vedkommende land. Det finnes faktisk avtaler om soningsoverføring innen Europa.

Eksempel:

10.01.2010
Herr/fru kompetente myndighet i Fattigland

Vi har en fyr her som er blitt dømt til 4 måneders fengsel pga. tyveri. Vi ønsker å overføre ham til et fengsel i deres land. Vennligst gi beskjed om når dere kan hente ham.

Med vennlig hilsen
Kompetente myndighet i Norge

10.03.2010
Herr/fru kompetente myndighet i Norge

Vi har mottatt deres brev av 10.01.2010 med påfølgende purringer, og vil selvfølgelig ta i mot skurken som er blitt dømt i deres land. Vi drøfter saken med vårt lands andre kompetente myndigheter, og vil komme tilbake til spørsmålet om når han skal hentes og av hvem.

Med hjertelig hilsen
Kompetente myndighet i Fattigland

20.03.2010
Herr/fru kompetente myndighet i Fattigland

Vi akter å innfinne oss på deres flyplass den 25.03.2010 med den dømte Det gjenstår to måneder av soningstiden. Vennligst ta i mot ham.

Med vennlig hilsen
Kompetente myndighet i Norge

26.03.2010
Herr/fru kompetente myndighet i Norge

Vi beklager at vi ikke var i stand til å ta i mot dere hvis dere faktisk ankom i går. Vi har et anstrengt program, og det var dessuten ikke noe fengsel i dette landet som hadde plass til skurken. Vi er veldig takknemlige for at dere avlaster vårt sprengte fengselsvesen. Det er faktisk nesten flere mennesker i enn utenfor våre fengsler for tiden, da vi har stor arbeidsledighet, og folk kan dessuten ikke overleve på lønna de får for arbeidet sitt og ikke ser annen utvei enn kriminalitet. For øvrig kan vi nevne at de som tilbringer et par måneder i våre fengsler stort sett er mer voldelige når de slipper ut enn da de ble innsatt, så dere vil nok i det lange løp tjene mer på å prøve å gjøre dem til mer eller mindre snille kriminelle i deres fengsler. Hvis de soner her, så vil de uansett dra tilbake til Norge når de slipper ut, men da med mere morderiske hensikter enn forrige gang.

Med hjertelig hilsen
Kompetente myndighet i Fattigland

Så enkelt er det. Jeg skjønner ikke at vårt politi og rettsvesen har kommet på at det går an å bli kvitt utenlandske kriminelle.


RSS
Copy link