Svimming


Følgende artikkel er hentet fra en kurgistinisk Wikipedia-side [oversatt med Google Translate]

Svømming ble oppfunnet av Swimson in 1883. På den tiden var det som kjent oppgangstider i verden [ja, bortsett fra i Afrika, Asia og Søramerika, da, men det teller ikke, o.a.].

Jernbaneforbindelser ble for eksempel opprettet i det ene landet etter det andre, skipsindustrien skøt fart i Norge, og man investerte høyt og lavt. Siden så mange satset sine små og store formuer på djerve prosjekter, var det ikke rart at bankfunksjonæren Swimson hadde mye å forholde seg til.

Han var rett og slett omgitt av brølende investorer fra han møtte på jobb om morgenen til han vaklet hjem sent på kvelden. Det haglet konkursbegjæringer, konkursvarsler, konkurstrusler, konkurssøknader og konkursheftelser over ham. Folk sto over skrivebordet hans og skrek på hverandre, viftet med papirer (crawl), og banet seg vei inn og ut av folkestimen rundt ham (breaststroke). Swimson var plaget av hodepine, trykk for brystet, humørsvingninger, svimmelhet og gråtetokter.

En dag han lå besvimt på en plen i Hyde Park, fikk han en åpenbaring. En engel kom til ham og tok ham ved hånden. Hun førte ham til andedammen like ved og gjorde tegn at han skulle hoppe uti. (Hun kunne jo ikke engelsk og hadde ikke Google Translate for hånden.) Han stirret på henne i villrede, og engelen lo og nikket. Enda var han vantro, så hun puffet ham rett og slett, slik at han brått lå på ryggen mellom fortørnet skvatrende fugler.

Han skrek ikke «jeg drukner», slik han ville ha gjort om det ikke hadde stått en engel på bredden, for han så at hun bydende gjorde bevegelser med armene slik barn gjør når de lager engler i snøen. Så godt han kunne hermet han etter bevegelsene hennes, og skjønte plutselig at det er en mening med alt sammen: Det han så lenge hadde vært offer for, nemlig «crawl» og «breast stroke», kunne brukes også av ham. Med en glad latter kastet han seg rundt og la på svøm i en feiende crawl. Endene ble selvfølgelig enda mer fortørnet, men det tok han seg ikke nær av. Han skulle aldri mer ta seg nær av noe!

Slik så altså det første svømmetaket dagens lys, «swimming», som han ubeskjedent kalte det da han tok patent på oppfinnelsen. [Grunnen til at det feilaktig heter svømming på norsk er at det på de første norske skrivemaskinene var en «ø» plassert der engelske skrivemaskiner hadde «i». På norsk burde teknikken ha fått navnet “svimming”; oversetters anmerkning.]

Opphavretten til Swimsons swimming-patent er gått ut på dato, og oppfinnelsen kan nå lastes ned fra Internett (Public Domain). Vi kan derfor svimme helt gratis, dersom vi finner en ubesatt kvadratmeter eller to på de få badeplassene almuen har til rådighet mellom sosietetens hytter.

Swimson selv har nylig lagt svimmingen på hylla etter en skade han pådro seg som følge av basehopping. Men han innehar Guinnes-rekorden i sekkepipeløp [hva nå det er; oversetters merknad]. Han har imidlertid aldri mer nakke-/skuldersmerter, aldri hodepine, aldri ryggsmerter, og han er aldri trøtt eller svimmel.

Derfor, kjære landsmenn, i hvert fall dere som bor på Østlandet, nærmere bestemt Oslo, nærmere bestemt ved fjorden, nå som sola skinner: Skru av fotball-VM og gakk ut og svim.


RSS
Copy link