Tag: Jon Kalman Stefansson

  • Paradigmeskiftet

    Vitenskapsteoretikere mener at man skal være forsiktig med dette ordet, at det er for stort til at du og jeg skal ta det i vår munn. Kjenn bare på det: pa-ra-dig-me-skif-te. Stort, veldig stort. Noen mener sågar at det siste paradigmeskiftet fant sted med den industrielle revolusjonen. Bollocks, mener jeg. («Bollocks» er utenlandsk for et…

RSS
Copy link