Tag: konkurranse

  • Innova

    – Dere leverer hva slags tjenester, sa du? – Vi finner den beste! – Den beste hva? – Personen til jobben. – Altså et rekrutteringsbyrå? – Nei vet du hva! Man rekrutterer til renovasjonsarbeid, ikke til skikkelige jobber, jobber det er verdt å ofre noe for, og… – Er du arbeidsledig, er du kanskje villig…