Tag: Norge og miljø

  • Sier “arbeidsplasser”, mener “profitt”

    I det siste har jeg stadig oftere måttet høre på sinte spydigheter fra ikke-nordmenn om det de betrakter som norsk hykleri i klima- og miljøsaker. Det dreier seg f.eks. om våre karbonkvoter – at vi betaler oss ut av å måtte redusere utslipp; at vi subsidierer kjøp av elektriske luksusbiler (uavhengig av hvor mange bensin-…