Jan 242021
 

I’m getting off the US’s back now. I’m hoping that after having agonised, day in and day out for four interminable years, over “how we got into this mess”, even the Democratic Party finally understands that Trump wasn’t its cause, only its regrettable result.

So I’ll cross over to another superpower: Russia. Not that Russia normally bothers me much – after all, Russia doesn’t call the shots, NATO does. Still.

But now, Russia is starting to bother me. I happen to like Navalnyj’s style, and I definitely don’t approve of killing political opponents, particularly not when the said opponents expose massive corruption – i.e. risk their lives by challenging criminal big shots. After he was poisoned, I angrily wrote that for Putin, killing political opponents seemed to be a “cup of tea” and fervently hoped health workers would be able to save Navalnyj’s life. They managed, and Navalnyj returned home to Russia.

… where he was promptly arrested.

Russia is starting to bother me.
Russia is starting to bother me in a big way.

Today, I read in the news that Navalnyj’s team has published what the Washington Post calls a “bombshell video” on Youtube, one that actually kicks Putin in the teeth.

Before I continue, let me introduce you, in case you don’t know it, to the little icon at the bottom right under Youtube videos. If you click this icon, you can chose subtitles + language.

So I looked for the famous “bombshell video”, but before I found it, I listened to Navalnyj’s own investigation into the attempted murder of his own person. This is terrific entertainment, mind you, and the translation is good:

FSB – murder attempted

Now for the kicking of Putin’s teeth. Here is a carefully prepared nearly two-hour long documentary, signed Navalnyj and his team, about how Putin became one of the world’s richest men. Two hours is a long time, but believe me, this is extremely interesting. I put to you that Mafia bosses around the world will seem like small fry in comparison. Again the translation is excellent:

Navalnyj’s bombshell video

Russia is not Putin and his gang, but 146 million people. I believe most Russians love their country passionately, I mean really passionately. Their country has been raped.

What about the prosecutors?
What about the judiciary?
What about Russia’s Federal Assembly?

Have they all been bribed?

СТЫДНО!

20 February 2021:

Bill Browder’s take on Putin’s wealth.

So who is Bill Browder? Well, apparently he’s quite a colourful character. I won’t tell you whether he is a good guy or a bad guy — personally I never trust financiers — but he is certainly more closely and unhappily acquainted with Russian powers-that-be than most.

Here is Wired’s take on the adventures of Bill Browder. Not boring at all, I assure you.

And here is the Huffington Post’s angry story about the demise of Sergei Magnitsky, Browder’s close associate; you know, the guy whose death triggered the creation of the Magnitsky Act.

From the above two linked articles, written long before Navalnyj hit the headlines, it seems clear that Putin is an extortionist who spares no effort to increase his wealth, and that murder is truly a cup of tea for him. It would thus appear that the President of Russia is a rapacious predator.

And if you feel like practicing your Russian, here is a very good place to start: The Insider. If you prefer to get a peek behind the scenes, but in English go here: https://theins.ru/en

Apr 182018
 

For at en knekt skal kunne ta rotta på en konge, må han bryte spillereglene, og om han gjentatte ganger har fått utdelt elendige kort, kan han jo alltids velte spillebordet. Det var det Hannibal gjorde da han gikk over Alpene med elefantene sine. Han brøt spillereglene og veltet bordet.

Den store hærføreren Hannibal huskes nå mest på grunn av elefantene, men i 216 f. Kr., etter slaget ved Cannae, var han den frykteligste fienden romerne noensinne hadde opplevd. Hannibals ettermæle er likevel dårlig fordi romerne fikk overtaket til slutt og derfor fikk skrive historien, så til denne dag er det få som vil døpe en sønn Hannibal.

At romerne som hevn (vel og merke etter definitivt og endelig å ha knust kartagenerne) jevnet Hannibals praktfulle Kartago ved jorden og gikk fra dør til dør for å slakte dets innbyggere mann for mann, er bare en fotnote i historien. Hannibal hadde jo brutt reglene, romernes regler.

Ca. 100 senere ble romerne slått på nytt i slag etter slag, av teutonere. Heller ikke det ordet – teutoner – er positivt ladet. Romerne ble nemlig bare midlertidig satt ut av spill og fortsatte å ekspandere i alle retninger og å skrive sin egen historie.

Men andre germanske stammer utslettet rett og slett flere romerske legioner ved slaget i Teutoburgerskogen i år 9 og satte en stopper for videre romersk ekspansjonisme mot nord. Snart skulle germanerne selv nå toppen av næringskjeden med en germansk keiser, mens romerne måtte nøye seg med en pave.

Det de ulike germanske stammene hadde til felles var at de var romerne teknisk, organisatorisk, teoretisk og økonomisk underlegne. Men de var rovmennesker som brøt spillereglene, la seg i bakhold og dolket legionærene i ryggen; temmelig feigt, spør du meg. Forresten var ikke romerne stort bedre: de forgiftet hverandre over en lav sko for å nå toppen og forbli der. Selv pavene gjorde det.

Rovmennesker har fortsatt med den slags til denne dag. Den som skal nå toppen av næringskjeden kan ikke ha skrupler. Og for å forsvare seg mot rovmennesker hjelper det ikke med bønn. To tusen år etter Hanibal skjøt vietnameserne sovende amerikanere som prøvde å redde dem fra kommunisme. Ikke pent, hva, men amerikanerne var ikke snauere enn at de tok igjen med napalm (er ikke det kjemisk krigføring?) og “Agent Orange”, og den dag i fødes alt for mange misdannede barn i Vietnam (The Guardian om Agent Orange). Vietnamkrigen pågikk under flere USAnske presidenter, blant dem flere fra det demokratiske partiet.

Hvis jeg ikke tar mye feil brukte amerikanerne napalm også i Irak, til tross for at verdens nasjoner hvert år kom sammen i FN for å prøve å enes, blant annet om hva som var tillatelig krigføring. Napalm var definitivt ikke tillatelig.

FN var nemlig ikke like populær over alt. FN representerer et forsøk på å temme rovmennesket, i praksis ved å bevare status quo; balanse mellom nasjonene; ro i klasserommet; lov og orden. Personlig liker jeg godt status quo. Jeg har det helt ypperlig her jeg er. Men er man et rovmenneske, vil man gjerne ha mer, og da er folkeretten forbannet irriterende. Er man derimot på bunnen av næringskjeden og har ingenting å miste, slåss man vilt og fortvilet uten tanke på lov og orden.

Det er ikke ofte at en knekt tar rotta på en konge, men det har skjedd og det vil fortsette å skje fra tid til annen så lenge det finnes rovmennesker på jorden, medmindre genmodifisering ikke tar helt av. Ganske enkelt fordi knekter stadig vekk prøver seg.

Midlene som brukes varierer. Jeg har nevnt bakhold, dolking, gift, Agent Orange og napalm. Jeg kunne ha tilføyd mange andre, men vil konsentrere meg om opinionsformende nyhetsfiltrering i riksdekkende etablerte og respekterte media og subtil meningspåvirkning i alle hovedkanaler, for det er derfor jeg skriver dette.

(En takk til Lars Birkelund for noe han skrev 15.04.2018 . Jeg synes at han gjør så saklig og grundig rede for seg at jeg ikke skal oppsummere hans poeng men anbefale at artikkelen leses. Det som følger er inspirert av den.)

Vi kan i dag umulig vite om Hannibal var en psykopat, men det er godt mulig. Det er også godt mulig at helten Armenius, som ledet germanerne i Teutoburgerskogen, var psykopat. Det er dessuten ikke en gang interessant om de eller Nixon, Kennedy, Assad, Putin og Julian Assange var eller er psykopater. Det er deres meritter som må bedømmes og virkningen av deres handlinger.

Det hersker liten tvil om at Assad vil bli bedømt, ikke på grunnlag av hva han gjorde før 2011 – det var faktisk mye bra – men for hva han har gjort siden. Jeg antar at han med rette kan anklages for grove krigsforbrytelser. Ettertiden vil formodentlig fortsatt dømme ham hardt. Jeg regner med at mange land vil ønske å stille ham for retten ved egne domstoler hvis han forlater Syria. Det har de anledning til.

Men vi må ikke glemme at Assad handler i en kontekst, slik USAnerne handlet i en kontekst da de begikk de grusomste krigsforbrytelser i Vietnam: De fryktet i rammeste alvor at Asias land ville falle som dominobrikker for kommunismen.

Assads kontekst i Syria er blant annet at opprørsgruppene er finansiert og støttet av utenlandske krefter. Vi har forresten nettopp lært at selv Norske myndigheter har sent soldater til Syria for å trene opp soldater, angivelig for kamp mot IS, men i praksis for kamp mot regjeringshæren.

Vestens kontekst i Syria er blant annet at Russland styrker sin posisjon i Midtøsten og knytter stadig tettere bånd til Iran og til og med Tyrkia. I den anledning er vi ofre for en propagandakrig, hvor man blant annet har satt munnbind på Julian Assange. Det gjelder å demonisere Assad og Putin og for den del også Assange, og å fremstille vestens intervensjon som et ønske om å redde sivile slik man prøvde å lure oss til å støtte krigen i Irak.

I Norge bør vi holde oss for gode til å la oss lure.