Tag: språket vårt

  • Og så var det språket

    En god gammel pelshval kan ikke stilltiende forbigå et særdeles interessant utsagn fra Utenriksdepartementets pressetalsmann i dag. I forbindelse med at en del norske politikere ikke har fått reise inn til Gaza, uttalte han i et intervju med NRK, og gjentok flere ganger, følgende formulering: “Vi arbeider mot Israel i forhold til” problemet. Hm. Arbeider…

RSS
Copy link