Til forbrukerrådet om Canal Digital


Her følger et brev du er velkommen til å kopiere helt eller delvis. Jeg synes denne saken har prinsipiell betydning fordi det gjelder en vare de aller fleste av oss etterhvert er helt avhengige av, nemlig tilgang til Internett. ______________________________________________________________________________________________

Til:

Canal Digital, Norge, https://kabel.canaldigital.no/Kundeservice/Kontakt-oss/
…. borettslag v/ styreformann
Forbrukerrådet: http://www.forbrukerradet.no/forside/kontakt-oss/kontaktskjema

[dato]

Angående Canal Digitals prisøkning mm. for bredbånd

Jeg har abonnement på kabel-TV og bredbånd gjennom mitt borettslag … Jeg valgte, da jeg flyttet inn, å abonnere på noe mer enn laveste bredbåndshastighet. Jeg ba om 5/2 Mbps.

For dette betalte jeg hvert kvartal i 2012 og hittil i 2013: NOK 471.

Et brev fra Canal Digital datert 21.08.2013 opplyste at jeg heretter ville få en bredbåndshastighet på 25/5 Mbps og at jeg for dette ville bli fakturert kr. 269 pr. mnd., dvs. kr. 807 pr kvartal, altså nesten en fordobling av prisen, vel og merke for et produkt jeg ikke hadde bedt om.

Jeg syntes dette var meget besynderlig og ringte kundetjenesten til Canal Digital den 26.08.2013. Han jeg snakket med lovet meg at jeg skulle få beholde hastigheten jeg hadde for samme pris.

I dag har jeg fått e-faktura på kr. 807 med forfall 20.09.2013 (mindre enn en måned fra i dag), tross min samtale med kundetjenesten.

Dette er helt klart ikke et produkt jeg ønsker. Det er mulig jeg må nøye meg med mobilnett i fremtiden, men foreløpig kartlegger jeg markedet.

Som medlem av et borettslaget vil jeg imidlertid nå foreslå at også borettslaget mitt vurderer andre løsninger enn avtaler med Canal Digital. Det er svært få medlemmer av dette borettslaget som vil ha behov for eller ønske om en bredbåndshastighet på 25/5, som later til å være minimumstilbudet fra Canal Digital heretter.

Til Forbrukerrådet vil jeg videre kommentere det jeg opplever som tvilsom behandling av kunder: Kunden og Canal Digital har en avtale. Brått får kunden en faktura for et helt annet produkt. Mange av Canal Digitals kunder mangler erfaring og selvsikkerhet når de skal vurdere tilbud på telecom-markedet. De vet ikke hvor stor bredbåndshastighet de bruker/trenger, og er relativt forsvarsløse overfor et firma som forteller dem at de må ha 25 Mbps. Dette gjelder ikke minst folk som bor i borettslag.

Til Canal Digital vil jeg avslutte at selv om mange brukere ikke kan forsvare seg mot påstander om at de må ha 25 Mbps, så kan de meget godt forstå en prisøkning av en slik orden som den jeg har fått. Har Canal Digital vurdert den langsiktige effekten av å provosere kundene sine?

Dette til orientering.

Med hilsen

Pelshvalen